Historie

Eind 1990 vatten drie Groningse studenten het plan op, een koeriersdienst op te zetten die handig gebruik kon maken van de nieuw geïntroduceerde OV Studentenjaarkaart.

Ritzen Koeriers Koeriersservice

Studenten gingen op een geheel nieuwe manier pakketten per openbaar vervoer door heel Nederland vervoeren. Ritzen Koeriers - genoemd naar de toenmalige minister van Onderwijs en Wetenschappen, Ritzen - was de enige Nederlandse koeriersdienst die de mogelijkheid bood, pakketten te verzenden per openbaar vervoer.

Al snel bleek dat dit concept niet alleen het Groningse bedrijfsleven enorm aansprak, maar dat ook veel bedrijven in de rest van Nederland de voordelen inzagen van deze nieuwe vervoersmogelijkheid. Aldus werden vestigingen opgestart in Rotterdam, Delft, Den Haag, Maastricht, Enschede, Leeuwarden en Amsterdam.

Naast het vervoer per trein ontstond tevens een grote vraag naar vervoer per auto(-bus). Een grotere flexibiliteit, minder mensen betrokken bij de uitvoering van het vervoer van 1 zending en dus minder kansen op fouten. Zowel op nationaal als internationaal terrein vormt deze manier van vervoer - 1 op 1 vervoer - het merendeel van de huidige koeriersactiviteiten.

Begin 1997 werd de Ritzen Koeriers Chauffeursservice opgestart. Nieuwe en ook bestaande klanten maakten kennis met de nieuwe service, welke inhoudt dat studenten als privé-chauffeur door heel Europa rijden, om klanten in eigen auto of in door ons verzorgd vervoer, veilig en uitgerust op plaats van bestemming te brengen.

Na ruim zeven jaar ervaring en interne expansie kwam eind 1998 het moment om een grotere kantoorruimte te zoeken. Ruim 2 jaar fungeerde het hoofdkantoor in de Vondelkerk te Amsterdam als centraal coördinatiepunt voor alle vestigingen in Nederland. Tevens werd begin 2000 een tweetal nieuwe diensten van Ritzen Koeriers aan het dienstenpakket toegevoegd; de Budget-Koeriersservice en de Projectservice.

De Budget-Koeriersservice als extra toevoeging op de reeds bestaande service voor alle spoedpakketten. De Budget-Koeriersservice omvat het vervoer van pakketten welke voor 11:00 uur 's ochtends worden aangemeld én opgehaald en dezelfde dag voor 17:00 uur afgeleverd dienen te worden. De Projectservice neemt bij allerhande evenementen - op het transportvlak - een belangrijk deel van de organisatie en realisatie uit handen.

Specialisten in logistieke dienstverlening

Medio 2001 is er een dialoog ontstaan tussen de dagelijkse leiding van Ritzen Koeriers en haar vennoten met de insteek om een andere invulling te geven aan de (nabije) toekomst. Per 1 september 2001 is besloten om middels een MBO de algehele leiding van Ritzen Koeriers over te dragen aan de dagelijkse leiding onder aanvoering van de heer Danny Borsboom. Tevens is besloten een nieuwe naam voor de onderneming te kiezen welke beter past bij het veranderde en meer uitgebreide dienstenpakket van Ritzen Koeriers. Per 1 januari 2002 handelt de onderneming onder de nieuwe naam Logistieke Meesters.

Na de verhuizing van het hoofdkantoor naar het meer centraal gelegen Naarden is een start gemaakt met de ontwikkeling en implementatie van de nieuwste service: S.A.P-service. Deze service behelst een zeer specialistische uitvoering van het vervoer van Subsidieaanvragen, Aanbestedingen en Prekwalificaties waarbij vooraf een absolute 100% garantie kan worden afgegeven met betrekking tot het tijdstip van aflevering.

Logistieke Meesters blijft luisteren naar de wensen van de klant. Nu en in de toekomst. Als een degelijke, flexibele partij met inmiddels ruim 15 jaar ervaring worden wij graag uitgedaagd voor ieder vervoersprobleem. U komt met de vraag, wij komen met het passend antwoord.